ราคาอ้างอิงพัสดุ

ข้อมูลรายงานผล ราคาอ้างอิงพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียดได้ที่นี่...

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ข้อมูลรายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดูรายละเอียดได้ที่นี่..

กฎ/ระเบียบ/มติ ครม./หนังสือเวียนล่าสุด

อ่านทั้งหมด


ค้นหาด้วยเลขที่หนังสือ

เข้าสู่ระบบเพื่อการใช้งาน


มีอะไรใหม่

อ่านทั้งหมด

ค้นหาด้วยเลขที่หนังสือ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ข้อมูลรายงานผลแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดูรายละเอียดได้ที่นี่..

สถิติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดหาพัสดุของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดูรายละเอียดได้ที่นี่...

 

รหัสต่าง ๆดาวน์โหลดแนะนำประกาศขายทอดตลาด

อ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อ่านทั้งหมด


กิจกรรมหน่วยงาน

อ่านทั้งหมด