แจ้งขยายระยะเวลาการเสนอราคาด้วยวิธี e-market และ e-bidding

เนื่องจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ จึงขอขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบการที่เสนอราคาด้วยวิธี e-market และวิธี e-bidding ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ออกไปจนถึงเวลา 19.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวกด้วย

 

นอกจากนี้ ขอปิดการค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทุกประเภทประกาศ ชั่วคราว และจะเปิดให้สามารถค้นหาประกาศฯ ได้ตามปกติในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561


ระบบ e-GP จะเปิดให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป สามารถดูขั้นตอนและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่หัวข้อ คู่มือ / คู่มือสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ / การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ​


ประกาศ!!! หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ส่งแบบแจ้งขอเพิ่มหน่วยจัดซื้อ (หน่วยงานย่อย) มาใหม่...


หน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนสังกัดเทศบาล หากส่งแบบแจ้งขอเพิ่มหน่วยจัดซื้อ(หน่วยงานย่อย) ก่อน วันที่ 27 ตุลาคม 2560 แล้วยังไม่สามารถลงทะเบียนได้ขอให้ส่งแบบแจ้งมาใหม่ ทางกองการพัสดุภาครัฐ จะเพิ่มให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ทั้งนี้สามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัดเทศบาลได้ที่หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์


ระบบ e-GP กำลังปืดปรับปรุงชั่วคราว

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กำลังปิดปรับปรุงระบบในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 19.00 - 24.00 น. และเปิดระบบในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป


ขอแจ้งปิดระบบ e-GP ชั่วคราว

ขอแจ้งปิดระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อปรับปรุงระบบในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 19.00 - 24.00 น. และเปิดระบบในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>