ประกาศรายชื่อ

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรเตรียมความพร้อม

 

 

วันที่ Date รายการ List ดาวน์โหลด Download
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ(Certificate in Public Procurement - CPP) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 1 2 และ 4 (รับสมัครเพิ่มเติม)
ขนาด : Size : 862 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 1–4 (เพิ่มเติม)
ขนาด : Size : 834 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) รุ่นที่ 1–4
ขนาด : Size : 1.27 MB
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>