หลักสูตรฝึกอบรม

ข่าวการฝึกอบรม

 

วันที่ Date รายการ List ดาวน์โหลด Download
ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement – CPP) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) ในรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 4
ขนาด : Size : 722 KB
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement – CPP) หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Preparation Course) ในรุ่นที่ 1 - 4
ขนาด : Size : 9.5 MB
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>

 

ข่าวการฝึกอบรม