กรมบัญชีกลาง
รายการ หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ภายใน อีเมล
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2127-7000
Call Center กรมบัญชีกลาง 0-2270-6400
กองการพัสดุภาครัฐ
รายการ หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ภายใน อีเมล
Help Desk สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 0-2127-7386 , 0-2127-7000
Call Center ระบบ e-GP 0-2270-6400 กด 3
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-2127-7000
กลุ่มงานนโยบายและศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 0-2127-7000
กลุ่มงานตลาดกลางฯ 0-2298-6304
กลุ่มงานพัฒนาราคากลาง (ราคากลางงานก่อสร้าง) 0-2127-7000
กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ - ตอบข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 0-2127-7000
กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ - ทิ้งงาน 0-2127-7000
กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ตอบข้อหารือเกี่ยวกับระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
0-2127-7000 opm@cgd.go.th
gpusername@cgd.go.th
guarantee@cgd.go.th
กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบลงทะเบียน หน่วยงานภาครัฐ
0-2127-7000 opm@cgd.go.th
กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบลงทะเบียน ผู้ค้าภาครัฐ
0-2127-7000 guarantee@cgd.go.th
กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- การแก้ไขปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP
0-2127-7000 opm@cgd.go.th
กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- การแก้ไขปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีแก้ไข e-mail
0-2127-7000 guarantee@cgd.go.th
กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- การแก้ไขปัญหาการใช้งานในระบบ e-GP กรณีงบผูกพันข้ามปี, สัญญา Consortium
0-2127-7000 gpusername@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัด

กรณีสถานที่ตั้งของส่วนราชการหรือสถานประกอบการอยู่ต่างจังหวัด ให้ติดต่อสำนักงานคลังจังหวัดของท่าน

รายการ หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ภายใน อีเมล
สำนักงานคลังเขต 1 0-3524-2949 zone1@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0-3533-6546 aya@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท 0-5641-1209 cnt@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี 0-2580-0707 ถึง 8 nbr@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี 0-2581-6305 ptt@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี 0-3677-0155 lri@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี 0-3621-1209 sri@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี 0-3650-7138 sbr@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง 0-3561-1213
0-3561-2440-1 ต่อ 301
atg@cgd.go.th
รายการ หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ภายใน อีเมล
สำนักงานคลังเขต 2 0-3853-5041 zone2@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา 0-3851-2510 cco@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี 0-3931-1467 cti@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี 0-3828-2589 cbi@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดตราด 0-3952-0248 trt@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก 0-3731-1290 nyk@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี 0-3745-4055 pri@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง 0-3869- ryg@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ 0-2395-5777 smp@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว 0-3742-5001 ถึง 3 skw@cgd.go.th
รายการ หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ภายใน อีเมล
สำนักงานคลังเขต 3 0-4424-3010 zone3@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา 0-4424-2215 nma@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ 0-4481-1178 cmp@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ 0-4461-1677 brm@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร 0-4571-1523 yst@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ 0-4561-1575 ssk@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ 0-4451-3111 srn@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ 0-4545-1711 acr@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี 0-4524-2536 ubn@cgd.go.th
รายการ หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ภายใน อีเมล
สำนักงานคลังเขต 4 0-4224-5787 zone4@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี 0-4224-6580 udn@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-1662 ksn@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น 0-4324-6675 kkn@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม 0-4251-1576 npa@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม 0-4377-7083 mkn@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร 0-4261-1502 mdh@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด 0-4351-1186 ret@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดเลย 0-4281-1662
0-4281-2932
lei@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร 0-4271-1405 skn@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย 0-4241-1563 nki@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู 0-4231-2410 ถึง 3 nbl@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ 0-4249-2491 ถึง 4 bkn@cgd.go.th
รายการ หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ภายใน อีเมล
สำนักงานคลังเขต 5 0-5311-2482 zone5@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 0-5311-2398 cmi@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย 0-5371-1613 cri@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน 0-5471-0063 nan@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา 0-5444-9562 ถึง 4 pyd@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ 0-5453-1953 pre@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0-5361-2098 msn@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง 0-5426-5031 lpg@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน 0-5356-1568
0-5351-2057
lpn@cgd.go.th
รายการ หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ภายใน อีเมล
สำนักงานคลังเขต 6 0-5524-4801 zone6@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก 0-5525-8853 plk@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร 0-5570-5012 ถึง 4 kpt@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดตาก 0-5551-1010 tak@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ 0-5680-3594 nsn@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร 0-5661-1125 pct@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ 0-5671-1486 pbn@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย 0-5561-3284 sti@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี 0-5651-1592 uti@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ 0-5541-1223 utt@cgd.go.th
รายการ หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ภายใน อีเมล
สำนักงานคลังเขต 7 0-3425-4023 zone7@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม 0-3434-0007 ถึง 8 npt@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-2991 kri@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0-3260-2354
0-3261-1312
pkn@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 0-3242-5486 pbi@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี 0-3233-7153 rbr@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร 0-3441-1504
0-3441-2388
0-3442-6040
smk@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี 0-3553-5393 spb@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม 0-3471-1030
0-3471-5786
skm@cgd.go.th
รายการ หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ภายใน อีเมล
สำนักงานคลังเขต 8 0-7721-9917 zone8@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0-7727-2293 sni@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-6160 nrt@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ 0-7561-1131 kbi@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร 0-7751-1207 cpn@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา 0-7641-2015 pna@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต 0-7621-2721 pkt@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง 0-7781-1276 rng@cgd.go.th
รายการ หมายเลขโทรศัพท์ เบอร์ภายใน อีเมล
สำนักงานคลังเขต 9 0-7431-1567 zone9cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา 0-7431-1361 snk@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส 0-7364-2611 nwt@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี 0-7333-3006 ptn@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา 0-7321-2010 yla@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล 0-7471-1064 stn@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง 0-7521-8022 trg@cgd.go.th
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง 0-7461-3016 plg@cgd.go.th